Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/Barn-%20och%20ungdomslitteratur

Barn- och ungdomslitteratur

Samma sak som
Föredragen benämning Barn- och ungdomslitteratur
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Bredare match
Variant
Relaterad
Anmärkning
Metadata
Smalare
Visa som: