Tyskar

Samma sak som
Föredragen etikett
Tyskar
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
167197
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T12:00:12+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-04T11:11:26.092+02:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om tyskar utanför Tyskland. Används endast tillsammans med geografiskt ämnesord. För verk om tyskar i Tyskland används t.ex. Nationalkaraktär; Folkseder; Samhällsliv; Traditioner; Sociala förhållanden i kombination med Tyskland.
Systemnummer
  • (sao)53180