Tyskamerikaner

Samma sak som
Föredragen etikett
Tyskamerikaner
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Tyskar
  • Tyskamerikaner
Tilldelare
Organisation
Namn
S
Nära match
Kontrollnummer
345638
Beskrivningens skapelsedatum
2011-07-21T13:03:53+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
marc:subjectSubdivision
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00