Teknologisk arbetslöshet

Samma sak som
Föredragen etikett
Teknologisk arbetslöshet
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
S
Nära match
Kontrollnummer
404411
Beskrivningens skapelsedatum
2017-08-25T14:32:12.495+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-08-25T14:32:12.495+02:00
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om höjd arbetslöshet som orsakas av teknologiska förändringar.
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    Wikipedia (svenska) 2017-08-10.