Arbetslöshet

Samma sak som
Föredragen etikett
Arbetslöshet
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Deltidsarbetslöshet
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
139743
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:18:54+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-08-25T14:33:12.571+02:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • - arbete och arbetsmarknad Ohak, - ekonomisk teori Qaaccd.
Systemnummer
  • (sao)1465