Systemteori • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Systemteori
ingår i system
Del av termsamling
nära match
System theory • lcsh
bredare match
Brb • kssb
Qbabba • kssb
anmärkning om användning
- cyberntik och informationsteori Brb, - företagsekonomi Qbabba.
Ladda ner
Andra tjänster