Operationsanalys • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Operationsanalys
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Operations research • lcsh
bredare match
Qbabba • kssb
Tal • kssb
variant
OA
anmärkning om användning
- företagsekonomi Qbabba, - matematik Tal.
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare Operationsanalys - företagsekonomi och Operationsanalys - matematik. Ändrat 2004-11-04.
Ladda ner
Andra tjänster