Strindbergsfejden

Samma sak som
Föredragen etikett
Strindbergsfejden
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Kontrollnummer
173909
Beskrivningens skapelsedatum
2002-11-08T14:05:17+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-22T10:50:12.132+02:00