Litterära fejder

Samma sak som
Föredragen etikett
Litterära fejder
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Litterära bråk
  • Litterära gräl
  • Litterära strider
  • Litterära tvister
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
234556
Beskrivningens skapelsedatum
2004-03-23T12:57:07+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-22T10:48:11.917+02:00
Smalare