föredragen benämning
Skrivregler
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Language and languages ¡ Orthography and spelling (¡ Orthography and spelling) • lcsh
bredare match
F.07 • kssb
anmärkning om användning
se även resp språk med tillägg .07, t ex svenska Fc.07.
Ladda ner
Andra tjänster