föredragen benämning
Avstavning
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Syllabication • lcsh
bredare match
F.07 • kssb
anmärkning om användning
Se även resp språk med tillägg .07, t ex svenska Fc.07·.
Ladda ner
Andra tjänster