Semantik

Samma sak som
Föredragen etikett
Semantik
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Ordförståelse
  • Semasiologi
  • Strukturell semantik
  • Betydelselära
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
164954
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:56:56+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare även Semasiologi och Strukturell semantik. Ändrat 2000-12
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • se även resp språk med tillägg .023.
Systemnummer
  • (sao)50068