Eufemismer

Samma sak som
Föredragen etikett
Eufemismer
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Förskönande omskrivningar
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
166401
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:59:08+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-19T15:42:19.721+02:00
Omfångsanmärkning
  • se även resp språk med tillägg .061, t ex svenska Fc.061.
Systemnummer
  • (sao)52015