Samhällsliv

Samma sak som
Föredragen etikett
Samhällsliv
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Kultur- och samhällsliv
  • Vardagsliv och traditioner
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
164647
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:56:29+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2018-03-15T11:35:15.091+01:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • För verk om samhällslivet på en särskild plats används ämnesordet Samhällsliv och lämpligt geografiskt ämnesord eller geografisk ämnesordssträng t.ex. Samhällsliv och Sverige eller Samhällsliv och Sverige – Stockholm. För framställningar med historisk aspekt används annat lämpligt ämnesord t.ex. Kulturhistoria eller Socialhistoria.
Systemnummer
  • (sao)49664