Allmänt ämnesord

Bröllop

Samma sak som
Föredragen benämning Bröllop
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Bredare match
Variant
Relaterad
Anmärkning
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare även Bröllopsseder. Ändrat 2005-01-20.
Metadata
Smalare