Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/S%C3%B6dra%20Afrikas%20etniska%20grupper

Södra Afrikas etniska grupper

Samma sak som
Föredragen benämning Södra Afrikas etniska grupper
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Bredare match
Variant
Relaterad
Anmärkning
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare Etniska grupper – Södra Afrika. Ändrat 2014-03-14.
Metadata
Smalare
Visa som: