Afrikanska etniska grupper

Samma sak som
Föredragen etikett
Afrikanska etniska grupper
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Etniska grupper
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
273778
Beskrivningens skapelsedatum
2006-05-31T10:57:19+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare Etniska grupper – Afrika. Ändrat 2014-03-14.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare