Publiker

Samma sak som
Föredragen etikett
Publiker
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Publik
  • Mottagare
Tilldelare
Organisation
Namn
S
Nära match
Kontrollnummer
379826
Beskrivningens skapelsedatum
2014-11-16T13:04:30+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare även Mottagare. Borttagen 2017-05-19.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-19T10:56:57.617+02:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om åskådare eller lyssnare betraktade som en kollektiv grupp vilken har samlats vid en föreställning eller vid ett radio- eller tv-program. Verk om iakttagare, betraktade som individer, av verkliga händelser får ämnesordet Åskådare.