Allmänt ämnesord

Åskådare

Samma sak som
Föredragen benämning Åskådare
Ingår i system
Del av termsamling
Nära match
Relaterad
Anmärkning om användning
  • Hit verk om iakttagare av verkliga händelser, betraktade som individer. Verk om åskådare eller lyssnare betraktade som en kollektiv grupp vilken har samlats vid en föreställning eller vid ett radio- eller tv-program får ämnesordet Publiker eller annan mer specifik term.
Metadata