Operation Torch 1942 • sao
föredragen benämning
Operation Torch 1942
ingår i system
Del av termsamling
nära match
940.54231 • 23/swe
Operation Torch, 1942 • lcsh
variant
Landstigningen i Nordafrika 1942
Operation Gymnast 1942
Ladda ner
Andra tjänster