Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/Andra%20v%C3%A4rldskriget%201939-1945

Andra världskriget 1939-1945

Samma sak som
Föredragen benämning Andra världskriget 1939-1945
Ingår i system
Del av termsamling
Nära match
Bredare match
Variant
Metadata
Smalare
Visa som: