Nordamerikas indianer

Samma sak som
Föredragen etikett
Nordamerikas indianer
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Nordamerikanska indianer
  • Indianer
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
148732
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:33:52+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare Indianer - Nordamerika. Ändrat 2013-09-13.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-19T15:42:21.926+02:00
Smalare
Relaterad
Systemnummer
  • (sao)16301