Andedans

Samma sak som
Föredragen etikett
Andedans
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
DDC
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
329135
Beskrivningens skapelsedatum
2009-11-02T16:37:29+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE 2010-12-15.