Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/Litter%C3%A4ra%20genrer

Litterära genrer

Samma sak som
Föredragen benämning Litterära genrer
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Bredare match
Variant
Metadata
Smalare
Visa som: