Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/Arbetarlitteratur

Arbetarlitteratur

Samma sak som
Föredragen benämning Arbetarlitteratur
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Bredare match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Se även ämnesord för resp litteraturs arbetarlitteratur, t.ex. Svensk arbetarlitteratur.
  • Anmärkning om användning
    • Se även litteraturhistoria med tillägg .0975, t ex svensk Gc.0975. För genren i sig används SAB-kod H.01 och resp skönlitteratur med tillägg .01, t ex svensk Hc.01.
Metadata
Smalare
Visa som: