Kyrktorn • sao
Allmänt ämnesord
URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Kyrktorn
ingår i system
Del av termsamling
nära match
726.597 • 23/swe
variant
Klocktorn
Ladda ner
Andra tjänster