föredragen benämning
Klockstaplar
ingår i system
Del av termsamling
bredare
nära match
725.97 • 23/swe
Bell towers • lcsh
bredare match
Icdc • kssb
variant
Kampaniler
Klocktorn
Ladda ner
Andra tjänster