Kulturhistoria • sao
föredragen benämning
Kulturhistoria
ingår i system
Del av termsamling
nära match
909 • 23/swe
Civilization • lcsh
bredare match
Kt • kssb
variant
Civilisation--historia
Civilisationer--historia
Kultur- och samhällsliv--historia
anmärkning om användning
Används för historiska framställningar och kompletteras vid behov med lämpligt geografiskt ämnesord. För framställningar utan historisk aspekt används annat lämpligt ämnesord t.ex. Samhällsliv eller Kulturliv.
För verk om disciplinen Kulturhistoria kompletteras i regel ämnesordet med lämplig allmän underindelning, t.ex. - teori, filosofi; - forskning, - metodik.
Se även underindelningarna – historia; -vardagsliv och traditioner - historia under allmänna ämnesord.
”utforskar kulturlivet och civilisationsprocessen, bortseende från det politiska skeendet.” (NE)
Ladda ner
Andra tjänster