URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Historia
ingår i system
Del av termsamling
nära match
History • lcsh
bredare match
K • kssb
variant
Politisk historia
anmärkning om användning
Hit allmänna och övergripande verk om historia. För verk om ett särskilt områdes historia används geografiskt ämnesord i kombination med ämnesordet Historia. För allmänna verk om hela världshistorien används ämnesordet Världshistoria. Se även underindelningen -historia.
Även allmän underindelning under allmänna ämnesord.
Ladda ner
Andra tjänster