Allmänt ämnesord

Historia

Samma sak som
Föredragen benämning Historia
Ingår i system
Del av termsamling
Nära match
Bredare match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Även allmän underindelning under allmänna ämnesord.
  • Anmärkning om användning
    • Hit allmänna och övergripande verk om historia. För verk om ett särskilt områdes historia används geografiskt ämnesord i kombination med ämnesordet Historia. För allmänna verk om hela världshistorien används ämnesordet Världshistoria. Se även underindelningen -historia.
Metadata
Smalare