Kateterisering

Samma sak som
Föredragen etikett
Kateterisering
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
150118
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:35:59+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-19T15:42:24.795+02:00
Smalare
Omfångsanmärkning
  • Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. (Svensk MeSH)
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    Svensk MeSH 2017-04-24.
Systemnummer
  • (sao)18157