Kateterablation

Samma sak som
Föredragen etikett
Kateterablation
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Kateterburen ablation
Tilldelare
Organisation
Namn
S
Nära match
Kontrollnummer
403211
Beskrivningens skapelsedatum
2017-06-19T15:42:16.254+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-19T15:42:16.254+02:00
Omfångsanmärkning
  • Avlägsnande av vävnad med hjälp av elektrisk ström via elektroder placerade i den yttre änden av en kateter. (Svensk Mesh)
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    Svensk MeSH 2017-05-24.