Könsselektiva aborter • sao
föredragen benämning
Könsselektiva aborter
ingår i system
Del av termsamling
bredare match
Vgaba • kssb
Vndma • kssb
anmärkning om användning
- födelsekontroll Vndma, - obstetrik (förlossningslära) Vgaba.
Ladda ner
Andra tjänster