URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Aborter
ingår i system
nära match
362.19888 • 23/swe
618.29 • 23/swe
618.88 • 23/swe
Abortion • lcsh
bredare match
Vgaba • kssb
Vndma • kssb
variant
Abort
Fosterfördrivning
Framkallad abort
Framkallade aborter
anmärkning om användning
- sexologi Vndma, - obstetrik Vgaba.
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare Abort. Ändrat 2004-06-10.
Ladda ner
Andra tjänster