Genre/form

Visitkortsfotografier

Samma sak som
Föredragen benämning Visitkortsfotografier
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Kartonnerade fotografier, bildformatet är ungefär 6 x 9 cm. En form av porträttfotografi, först framställt 1854 av fransmannen André Adolphe Disdéri (NE). Lanserades i USA 1859, tillverkades ända in på 1900-talet. Introducerades i Sverige våren 1860 [Porträttbruk i Sverige 1840-1865. / Solfrid Söderlind].
Metadata