Genre/form

Våningsplaner (planritningar)

Samma sak som
Föredragen benämning Våningsplaner (planritningar)
Ingår i system
Bredare
Nära match
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Planritningar vilka återger horisontala genomskärningar av väggar och andra vertikala delar av en byggnad på en eller flera nivåer. De åskådliggör utformningen och dispositionen av utrymmen, rum och konstruktionskomponenter. De omfattar information om placering av och mått på olika delar som t.ex. dörrar, väggar, fastutrustning och rumsnamn.
Metadata