Genre/form

Sektionsritningar

Samma sak som
Föredragen benämning Sektionsritningar
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Grafiska avbildningar av en vertikal, horisontal eller sned genomskärning genom ett område, konstruktion eller föremål. De åskådliggör utformning och disposition av interiörer, rum och konstruktioner och andra komponenter genom att visa deras placering, proportioner och mått.
Metadata
Smalare