Genre/form

Torrplåtar

Samma sak som
Föredragen benämning Torrplåtar
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Torrplåtsnegativ med silvergelatin var det dominerande glasnegativet mellan ca 1880 och 1920. En annan typ av torrplåtsnegativ tillverkades redan på 1850-talet med kollodium, honung och andra lösningsmedel. De fick dock inga kommersiella framgångar och är svåra att skilja från våtkollodiumnegativ.
Metadata
Smalare