Genre/form

Torrkollodiumnegativ

Samma sak som
Föredragen benämning Torrkollodiumnegativ
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Negativ belagda med en torr kollodiumlösning som introducerades i USA på 1850-talet. Trots sin praktiska egenskap att kunna lagras innan exponeringen, användes dessa negativ sällan eftersom de krävde långa exponeringstider. Emulsionerna pålagda för hand gjorde att dessa negativ liknar våtplåtar.
Metadata