Skämtteckningar • gmgpc/swe
föredragen benämning
Skämtteckningar
nära match
Cartoons (Commentary) • gmgpc
variant
Komiska bilder
Roande teckningar
anmärkning om användning
Grafiska bilder som på ett kvickt sätt kommenterar samtida företeelser, levnadsvanor eller politiska trender, vanligtvis framställda på ett svepande eller tillspetsat sätt.
Ladda ner
Andra tjänster