Skämtkort • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Skämtkort
nära match
Comic cards • gmgpc
anmärkning om användning
Kort med en karikatyr eller en underhållande teckning utgivna ett och ett eller i en serie. Allmänt spridda mellan 1850-1900-talet.
Ladda ner
Andra tjänster