Reliefstämplar • gmgpc/swe
föredragen benämning
Reliefstämplar
nära match
Cameos (Stamps) • gmgpc
anmärkning om användning
Små metallingraverade emblem, tillverkade runt 1850-1880; vanligen tryckta i färg och ofta präglade. Typiska mönster är medaljonger eller sköldar med avbildning av handels- eller affärsföretag. Förekommer huvudsakligen på affärskuvert; användes även på fakturahuvuden, affärskort och som annonser i publikationer.
Ladda ner
Andra tjänster