Genre/form

Reliefstämplar

Samma sak som
Föredragen benämning Reliefstämplar
Ingår i system
Bredare
Nära match
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Små metallingraverade emblem, tillverkade runt 1850-1880; vanligen tryckta i färg och ofta präglade. Typiska mönster är medaljonger eller sköldar med avbildning av handels- eller affärsföretag. Förekommer huvudsakligen på affärskuvert; användes även på fakturahuvuden, affärskort och som annonser i publikationer.
Metadata