Genre/form

Emblem

Samma sak som
Föredragen benämning Emblem
Ingår i system
Bredare
Nära match
Anmärkning om användning
  • Märken med symbolisk funktion. Ett emblem har i princip heraldisk karaktär men skiljer sig från ett heraldiskt vapen genom att det inte är inplacerat i en vapensköld. Därav följer att användningen av emblem inte är underkastad samma stränga, internationellt vedertagna regelsystem som styr heraldiken. [NE.]
Metadata
Smalare