Reklamskyltar • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Reklamskyltar
nära match
Display cards • gmgpc
variant
Fönsterskyltar
Reklamplakat
anmärkning om användning
Reklam på papp, för användning på diskar, i skyltfönster eller annan kommersiell miljö. Större än reklamkort.
Ladda ner
Andra tjänster