Lobby cards • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Lobby cards
nära match
Lobby cards • gmgpc 000591
anmärkning om användning
Filmreklam avsedd för skyltning i foajén till en biograf eller en teater eller i ett skyltskåp. Ofta fotografier, kan även vara mindre versioner av filmaffischer. Den standardiserade storleken, som etablerades av The Motion Pictures Patent Company, 1909, är 27,94x35,56 cm.
Ladda ner
Andra tjänster