Genre/form

Illustrerade korrespondenskort

Samma sak som
Föredragen benämning Illustrerade korrespondenskort
Ingår i system
Bredare
Nära match
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Kort och affärskuvert med tryckta bildmotiv för att göra reklam under 1840- och 1850-talet. Vanligen i det övre vänstra hörnet. Tidigaste bildmotiv bestod av förhandstryckta avsändaradresser. Senare bildmotiv blev mer genomarbetade och innehöll prägling. Motivet var ofta detsamma som användes på affärskort och visar anläggningen.
Metadata