Redaktör
URI (länk till resurs)
kod
edt
Förekommer på
dold benämning
Herausgeberin
Hrsg
Redakcja
Redaktør
Ritstjóri
Toimetaja
edited by
Éditeur scientifique
éditeur intellectuel
kommentar
sv
Jfr "edc" (sammanställande redaktör)
föredragen benämning
de
Herausgeber
en
Editor
fi
toimittaja
sv
Redaktör
Ladda ner
Andra tjänster