Redaktör
URI (länk till resurs)
kod
edt
Förekommer på
dold benämning
edited by
Toimetaja
Hrsg
éditeur intellectuel
Redakcja
Redaktør
kommentar
sv
Jfr "edc" (sammanställande redaktör)
alternativ benämning
de
Herausgeberin
en
editor
föredragen benämning
de
Herausgeber
en
Editor
fi
Toimittaja
fr
Éditeur scientifique
is
Ritstjóri
sv
Redaktör
Ladda ner
Andra tjänster