Träningsspel • saogf
föredragen benämning
Träningsspel
ingår i system
Del av termsamling
variant
Exergame
Exergaming
anmärkning om användning
Genre/formterm för datorspel
Hit datorspel som fokuserar på fysisk träning och hälsa.
Ladda ner
Andra tjänster