Strategispel • saogf
föredragen benämning
Strategispel
ingår i system
Del av termsamling
nära match
794.8 • 23/swe
variant
Strategi (datorspel)
anmärkning om användning
Genre/formterm för datorspel. Strategispel handlar framförallt om planering och fördelning av resurser. Det är vanligt med militära inslag men fokus kan även ligga på att bygga upp ett samhälle. Vanliga upplägg och miljöer för strategispel är historiska spel vilka kan spegla en viss epok som romarriket eller det gamla Egypten men även spel som utspelas i rymdmiljöer och på fjärran planeter.
Ladda ner
Andra tjänster