Sportspel • saogf
Genre/form
föredragen benämning
Sportspel
ingår i system
Del av termsamling
nära match
794.86-794.89 • 23/swe
variant
Sport (datorspel)
anmärkning om användning
Genre/formterm för datorspel. Spel där en viss typ av sport simuleras. Fiktiva sporter förekommer också. Det finns även en kategori sportspel där det gäller att ta hand om verksamheten utanför själva tävlingarna.
Ladda ner
Andra tjänster